X-Frame-Options: SAMEORIGIN; Content-Security-Policy: script-src 'none';
top of page

Om HUMLAN

Våran vision

 

Vår vision är att barnen på Humlan ska bli självständiga individer och få möjlighet att växa och bli reflekterande människor med hänsyn och omsorg till andra människor. Vi på Humlan ger barnen en tidig pedagogisk stimulans för deras utveckling inom området natur och vetenskap, utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå, behov och förutsättningar. Ett sådant pedagogiskt arbete ger barnen färdigheter och kunskaper som de kan använda vidare i livet. Detta uppnår vi med den kompetens som personalen har, förskolans material samt den stimulerande miljön. Det är barnets egna intressen och behov som utgör grunden till Humlans pedagogik. Kommunikationen bidrar till en bra atmosfär som präglas av dagliga dialoger och ett gott bemötande mellan personal, barn och föräldrar. Barnen ska trivas, känna sig trygga och uppmuntrade! 

little girl blowing bubbles playing

Förutom natur och vetenskap koncentrerar vi oss på språk och modersmål. Detta hjälper varje barn att känna trygghet i kommunikation med omgivningen trots etnisk bakgrund. En stark personlighet och ett starkt ”jag” är bland de viktigaste faktorerna för att en människa ska våga utvecklas och inte känna sig utanför.

Vi på Humlan tror att barnets utveckling och lärande beror på barnets självkänsla. Självkänslan utvecklas i relation med barnets omgivning. Vår verksamhet präglas därför av ett medvetet arbete som ger barnen möjlighet att utveckla en god självkänsla. Varje barn skall känna sig värdefull och med det värdet skall vi arbeta vidare mot barnens självförtroende, språkutveckling och lärande.

Natur & VETENSKAP

Naturen och vetenskapen är två av de vanligaste ingredienserna i våra liv. Oavsett om man förstår sig på dem eller ej lever vi med dem jämt och ständigt. Hur en äppelpaj blir till är det säkert många små som undrar. Genom att känna till naturen och vetenskapen, d.v.s. hur vetekorn på åkern och äpplet på trädet växer, hur vi får grädde från kossan, och hur vi får värme i ugnen, kan hjälpa dem på vägen att lösa gåtan. Nästa steg kanske blir att förstå sig på hur den knubbiga lilla humlan kan flyga...vem vet.

Att barn är nyfikna och vill testa ett och annat känner vi till väl, därför vill vi ta vara på denna nyfikenhet för att göra pedagogiken så rolig och spännande som möjligt. I våran lilla "odling" kommer vi t.ex. att följa hur moroten blir till, från frö till grönsak, sen äter vi upp den till mellanmål. Under utflykterna får vi reda på var mjölken kommer ifrån och vid sopstationen lär vi oss att ta hand om miljön genom att källsortera våra tomma mjölkförpackningar.

Inne i förskolan bygger vi byggnader av klossar, experimentera med rolig magnetism eller kanske skalar ett okokt ägg. 
Vaaa, skala ett okokt ägg? Hurdå? ....de får bara dem små veta... bzzzahahaha!

1305713699.jpg

Pedagogik

Pedagogik och Modersmål

Humlans verksamhet präglas av omsorg och lärande som i sin tur bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten siktar på att stimulera, utmana och bidra till barns utveckling och lärande. Vi har en miljö som underlättar för barnen att vara forskande och nyfikna. Den är inbjudande, innehållsrik, varm och öppen. Den är föränderlig och utgår från barns verklighet och behov samtidigt som den ger möjlighet till reflektion. Vi arbetar med att stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter samt viljan att utforska världen. 

Då våra små humlor ofta är flerspråkiga är även våra lärare/barnskötare flerspråkiga. Förutom flytande svenska talar våran personal även arabiska, albanska, bosniska, engelska och franska.
Detta i enighet med bestämmelserna om modersmål i kap.8 § 10 Förskolan ska medverka till att barn med annan modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

people-children-child-happy-160946.jpeg

Alla som arbetar i förskolan skall:
- samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 
- ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan. 
- sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den 
- sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer 
- sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv 
- sträva efter att varje barnutvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 
- sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen och utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 
- sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet 

Vila

Mat och Vila

Mat

Våra luncher beställer vi från östergårdskolan som består av vegetariska rätter och fisk. Östergårdskolans kök är prisbelönad för sin kvalitativa och goda mat. 2010 utsågs den till den bästa i Sverige.

Mellanmålen består av frukt och annat gott, men sockerhaltiga livsmedel avstår vi hellst ifrån.

Alla barn är olika och därmed deras sätt att vila på. Därför låter vi barnen avgöra själva hur de vill vila. Är det utomhus i barvagnen eller innomhus i sagorummet, det avgörs när humlan har landat.

pexels-photo-708488.jpeg

Öppethållande& KÖREGLER

Då förskolan Humlan erbjuder endast 36 platser är det viktigt att göra en platsansökan i god tid om man vill försäkra sig om en plats.

När vi erbjuder plats till nya barn prioriteras de med längst kötid först. Ibland gäller syskonförtur då detta gynnar barnet främst.

Tackar man nej till- eller inte svarar på ett erbjudande om plats på Humlan så mister man sin plats i kön och behöver söka om på nytt.
 

Våra öppettider är 06.30 - 18.30 alla helgfria vardagar året runt men offtast har vi barn på förskolan mellan 07.00 - 17.00.

children-cute-drawing-159823.jpg
bottom of page