X-Frame-Options: SAMEORIGIN; Content-Security-Policy: script-src 'none';
top of page

AnSökan

Blanketter

Här hittar ni alla blanketter som ni kanske kan behöva någon gång under er/a barns vistelsetid på Förskolan Humlan.
Alla blanketter är PDF filer vilket innebär att ni lätt kan ladda ner och öppna dem hemma för utskrift.
Till höger hittar ni blanketterna med beskrivning vad var och en är till för.

När ni har fyllt i blanketterna kan ni lämna in dem direkt till personalen på förskolan eller skicka dem med posten till:

ILMIS FÖRSKOLOR AB 

MALCUSGATAN 26

302 69 HALMSTAD

Blankett för: Ansökan om plats
Denna blankett använder ni när ni vill ställa erat barn i kö för plats på Förskolan Humlan.

Blankett för: Ändring av tider
Denna blankett använder ni när ni vill ändra på barnens vistelsetider på Förskolan Humlan.

Blankett för: Ändring av inkomst och familjeförhållande
Denna blankett använder ni när ni vill meddela ändring av inkomsten eller när ni vill meddela ändringar av familjeförhållanden, t.ex ändrad vårdnad av barn, giftermål eller skilsmässa.

Blankett för: Minderåriga som hämtar barn
Denna blankett använder ni när ni vill anmäla att barn som är minderåriga har rätt att hämta ert barn på förskolan.

Blankett för: Klagomål och synpunkter
Denna blankett använder ni när ni vill lämna synpunkter eller klagomål om allt som rör vår verksamhet.

bottom of page